Periodic independent de informații

Noile CRITERII de acordare a burselor pentru elevi în anul școlar 2022-2023

0

Burse de merit nu vor mai fi acordate elevilor de clasa a V-a. Ordinul de ministru 5379/2022, cu noile criterii privind bursele în acest an școlar, prevede burse de merit doar pentru clasele VI-XII.

Până acum, elevii de clasa a V-a puteau primi bursă de merit începând cu semestrul al doilea. Noul an școlar este structurat însă pe module de cursuri, nu pe semestre sau trimestre, iar elevii au o singură medie, cea generală pe an.

Potrivit documentului, bursa de merit o pot primi doar elevii din clasele VI-XII, din școlile de stat, dacă sunt respectate criteriile:

 • media anuală generală de cel puțin 9,50 și cel mult 20 absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a
 • media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și maximum 20 absențe în anul școlar anterior pentru elevii din clasa a IX-a
 • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului ocazional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației
 • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Criteriile de acordare pentru celelalte burse

Bursele de performanță – criterii de acordare

 • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației
 • s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale
 • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației
 • au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României

Noutate: se acordă și elevilor din școlile private

Aceste burse sunt acordate pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar, se arată în document, potrivit edupedu.ro.

Elevii trebuie să fi promovat la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.

Se acordă la propunerea dirigintelui, dar pe baza copiilor conforme cu originalul după documentele care atestă acele performanțe.

Bursele de studiu – criterii de acordare

– se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie. Condiții:

 • media anuală generală de cel puțin 7,50 și cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a și a IX-a
 • calificativul „bine” sau „foarte bine” în clasa a IV-a la toate disciplinele de studiu și maximum 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a
 • media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și maximum 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a

Elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori trebuie să depună o cerere la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ. Cererea este însoțită de documente ce dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu. Se depune în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar (până în 28 septembrie 2022).

Burse de ajutor social – criterii de acordare

– se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital. Condiții:

 • elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 • elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil orfan de un părinte; copil aflat în tutela exclusivă a unui părinte, în urma divorțului – inclusiv financiar; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei;
 • elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016, astfel: boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză; boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării; boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele); boli genetice; transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative; acordarea bursei se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei
 • elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu; acordarea nu este condiționată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înțelege comuna/orașul cu subdiviziunile sale administrative.
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Atenție! Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Acceptă Citește mai mult

Politica de cookies și confidențialitate