Periodic independent de informații

Școlile trebuie să le dea bani elevilor pentru navetă, în avans, pe decembrie. Tabel cu sumele forfetare

0

Normele metodologice privind acordarea banilor pentru naveta elevilor, publicate de curând în Monitorul Oficial, prevăd că sumele forfetare se achită de către școli în perioada 12-16 decembrie, în avans pentru luna aceasta.

Banii se acordă pe baza cererilor scrise din partea elevilor.

Tot luna aceasta, până în data de 15, trebuie să fie achitate sumele aferente decontărilor transportului aferent lunii noiembrie 2022.

Potrivit OME nr. 6.376 din 7 decembrie 2022, unitățile de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi cu domiciliul într-o altă localitate decât localitatea în care se află unitatea de învățământ asigură acestora o sumă forfetară lunară pentru cheltuielile de transport, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, dus-întors, pe durata cursurilor școlare. Elevii beneficiază de plata în avans a sumei forfetare lunare.

Pentru facilitățile de transport acordate elevilor, prevăzute la art. 1 alin. (1), se asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună pentru distanța de până la 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, suma de 60 de lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună pentru fiecare kilometru.

Pentru distanțele de peste 50 de kilometri calculul se va face similar, prin suplimentarea cu 6 lei/lună pentru fiecare kilometru.

În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară prevăzută mai sus, aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport.

Sumele, acordate în avans. Procedura

Suma forfetară se acordă în avans de către unitățile de învățământ preuniversitar, la solicitarea scrisă a elevului, înregistrată la unitatea de învățământ până la data de 10 a lunii curente, pentru luna următoare, din care să rezulte localitatea de domiciliu în care locuiește elevul și distanța în kilometri pe care se deplasează până la unitatea de învățământ.

Sumele sunt neimpozabile și nu se iau în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social, precum și pentru alte beneficii sociale.

Decontarea sumelor aferente lunii noiembrie 2022 se va face până la data de 15 decembrie 2022, pe baza documentelor justificative, luând în considerare pentru perioada 1—16 noiembrie tarifele prevăzute de Ordinul ministrului educației nr. 4.426/2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, iar pentru perioada 17—30 noiembrie 2022, tarifele prevăzute în prezentul ordin.

Pentru luna decembrie 2022, sumele forfetare se vor acorda în perioada 12—16 decembrie 2022.

Pentru luna ianuarie 2023, plata sumelor forfetare se va face în primele 5 zile lucrătoare de la începerea cursurilor școlare.

Plata avansului pentru lunile februarie—decembrie 2023 se face de către unitatea de învățământ în intervalul 25—28 al lunii curente, pentru luna următoare.

Decontarea cheltuielilor de transport pentru sumele solicitate suplimentar

Decontarea cheltuielilor de transport pentru sumele solicitate suplimentar față de suma forfetară se va face până la data de 15 a lunii, pentru luna anterioară, pe baza documentelor de transport (abonament/pachet de bilete) emise de operatorii de transport.

În situația în care suma forfetară lunară majorată cu 100% nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete, diferența poate fi decontată din bugetele județelor/sectoarelor municipiului București. Unitățile de învățământ preuniversitar transmit inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al municipiului București (ISMB) sumele calculate ca diferență între valoarea documentelor lunare de transport emise de operatorii de transport și suma forfetară lunară majorată cu 100%.

Inspectoratul școlar județean/ISMB centralizează situațiile transmise de către unitățile de învățământ și le înaintează consiliului județean/consiliilor sectoarelor municipiului București. Consiliul județean/Consiliile sectoarelor municipiului București, după aprobare, alocă sumele inspectoratului școlar județean/ISMB.

Inspectoratul școlar județean/ISMB virează sumele primite de la consiliul județean/consiliile sectoarelor municipiului București către unitățile de învățământ. Unitățile de învățământ efectuează plata sumelor primite de la consiliul județean/consiliile sectoarelor municipiului București prin inspectoratul școlar către elevii beneficiari.

Decontarea banilor de navetă și pentru elevii cazați la internat sau gazdă

Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, astfel:

a) contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați;
b) contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați.

Decontarea cheltuielilor se face pe baza documentelor de transport.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Atenție! Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Acceptă Citește mai mult

Politica de cookies și confidențialitate