Periodic independent de informații

Tichetele educaționale pentru elevi: condiții de acordare, acte necesare și model de cerere

0

La începutul acestui an școlar, pot fi depuse cereri pentru obținerea tichetelor educaționale. Este vorba despre cele în valoare de 500 de lei, oferite pe suport electronic.

Pentru preșcolari, cererile se depun la primarie, iar pentru elevi (ciclul primar și gimnaziu), la secretariatul unităților de învățământ.

Tichete educaționale 2022: documente necesare

 • cerere completată. Vezi documentul atașat mai jos.
 • adeverința cu salariul net pe luna iulie 2022, pentru părinte/tutore care este angajat – original sau copie
 • adeverința ajutor social, de la primărie, pentru părinte/tutore care are ajutor social – original sau copie
 • decizie indemnizație creștere copil și cupoane de indemnizație pentru părinte/tutore care primește indemnizație – copie
 • decizie pensionare și cupoane pensie, pentru părinte/tutore pensionar – copie
 • decizie șomaj și cupoane șomaj, pentru părinte/tutore șomer- copie
 • pensie alimentară – copie extras cont bancar
 • alte documente din care să reiasă venitul net

Tichete educaționale 2022: condiții de acordare

Pentru copiii de la grădiniță (preșcolari):

“Preșcolarii înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 248/2015 stabilește ca fiind familii defavorizate acele familii care au venitul lunar pe membru de familie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură înseamnă 298 lei).

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se înregistrează, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia, în luna imediat următoare îndeplinirii condițiilor de acordare”, se arată într-un comunicat de la Federația Națională a Părinților (FNAP), citat de edupedu.ro

Pentru elevi (clasele pregătitoare – VIII):

“Elevii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Legii nr. 126/2002.

Legea nr. 126/2002 stabilește că pot beneficia de acest sprijin elevii care se află în întreținere familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară (salariul minim brut în 2022 este 2.550 RON, 50% reprezintă 1.275 RON).

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna iulie a anului în care se face solicitarea.

Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar (5 septembrie pentru anul școlar 2022-2023).

Conform legii, prin familie se înțelege:

 • soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună;
 • bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială;
 • persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta”, scrie în același comunicat al FNAP.

Tichete educaționale 2022: la ce pot fi folosite

Tichetele sunt emise pentru achiziționarea de materiale școlare, precum

 • articole de papetărie
 • caiete
 • stilouri
 • articole pentru pictură
 • ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe
 • articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței

Tichete educaționale 2022: când se depun cereri

Termenul anunțat este “de 5 zile de la data începerii anului școlar” pentru elevi, adică până pe 10 septembrie 2022.

Model-cerere-tichete-educationale-2022

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Atenție! Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Acceptă Citește mai mult

Politica de cookies și confidențialitate