Periodic independent de informații

Voucherele de 250 de lei: Guvernul a modificat ordonanța pentru acordarea tichetelor. Cine va beneficia de acest sprijin

0

Prin ordonanța aprobată luni de Guvern se înlocuiește termenul de „venit net lunar” luat în calcul pentru stabilirea ajutorului financiar, cu „venit lunar realizat”, pentru „coroborare cu noțiunile utlizate în domeniul fiscalității și pentru o determinare corectă a veniturilor de către Ministerul Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală”, potrivit documentului.

De asemenea, modifică seria categoriilor de venituri luate în calcul pentru determinarea nivelului veniturilor lunare realizate de către persoanele fizice potențial beneficiare ale sprijinului material.

Totodată, persoanele beneficiare de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei care nu au o adresă de domiciliu/reședință vor fi asimilate celor fără adăpost, astfel încât distribuirea tichetelor să se facă prin intermediul autorității locale.

Sunt incluse în categoriile de venituri luate în calcul pentru determinarea nivelului veniturilor lunare realizate de către persoanele fizice potențial beneficiare ale sprijinului material

 • venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală și venituri din premii și jocuri de noroc

Sunt excluse

 • din categoria veniturilor realizate cele neimpozabile; potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, acestea nu se declară la organele fiscale
 • veniturile realizate din transferul proprietăților imobiliare; potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul acesta, suma de 450.000 lei reprezintă venit neimpozabil

Sunt stabilite regulile de determinare a nivelului veniturilor lunare realizate având în vedere că, potrivit prevederilor Codului fiscal, veniturile realizate de persoanele fizice din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții și venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultură sunt declarate anual organului fiscal, fără a fi evidențiat nivelul lunar al veniturilor. De asemenea, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, angajatorii/plătitorii au obligația de a depune Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, lunar sau trimestrial.

Prin înlocuirea termenului de „venit net lunar” cu „venit lunar realizat”, categoriile de beneficiari ai tichetelor sociale de 250 de lei sunt:

 • pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1500 lei (anterior, venituri lunare nete)
 • persoanele – copii și adulți -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1500 lei
 • familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei
 • familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei
 • familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
 • persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare

Categoriile de venituri luate în calcul:

Prin venituri, în cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit.a) – d), se înțeleg:

 • venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii
 • venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii
 • venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale
 • venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare
 • indemnizația de acomodare acordată în baza Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • indemnizația pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • venituri din activități independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare
 • venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
 • venituri din investiții, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
 • venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
 • venituri din premii și jocuri de noroc, definite la art. 108 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
 • venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Agenția Națională de Administrare Fiscală determină nivelul venitului lunar realizat, atât din România cât și din străinătate, potrivit următoarelor reguli:

 • în cazul veniturilor pentru care se datorează impozit pe venit, nivelul venitului luat în calcul în vederea determinării venitului lunar realizat se stabilește prin deducerea din baza impozabilă determinată potrivit regulilor din fiecare categorie de venituri cuprinsă în Titlul IV – Impozit pe venit din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, a impozitului datorat
 • în cazul veniturilor scutite potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nivelul venitului luat în calcul în vederea stabilirii venitului lunar realizat, este egal cu baza de calcul a impozitului pentru care se aplică scutirea de la plata impozitului pe venit
 • la stabilirea venitului lunar realizat pentru veniturile prevăzute la alin.(1) lit.g) – n) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile reglementate astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
 • pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g), h) și j) – n), la stabilirea venitului lunar realizat se iau în calcul veniturile cumulate realizate în anul 2021; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărțirea la 12 a veniturilor realizate cumulate la nivelul anului 2021, stabilite potrivit regulilor prevăzute la lit.a) – c)
 • pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor prevăzute la alin. (1) lit. i), la stabilirea venitului lunar realizat, se ia în calcul totalul veniturilor realizate în anul 2022, aferente perioadei cuprinsă între luna ianuarie 2022 și luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material, determinat potrivit regulilor prevăzute la lit.a) – c); în situația în care declararea veniturilor se face trimestrial, vor fi utilizate informațiile referitoare la veniturile aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 și ultima lună pentru care s-a depus de către plătitorul de venit declarația prevăzută la art. 147 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărțirea totalului veniturilor realizate în anul 2022, la numărul de luni cuprinse în perioada ianuarie 2022 și luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material, inclusiv, indiferent dacă în lunile respective au fost sau nu realizate venituri din salarii și asimilate salariilor.
 • venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit.d), pentru veniturile realizate în anul 2021, cu venitul lunar determinat potrivit lit.e), pentru veniturile realizate în anul 2022.

După determinarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a venitului lunar Realizat, informațiile respective se transmit Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în vederea verificării, prin instituțiile din subordinea/autoritatea acestuia, a încadrării nivelului veniturilor realizate de beneficiari.

Pentru toate cazurile în care beneficiarii sprijinului material nu se regăsesc cu adresă în situațiile centralizatoare prevăzute la art. 10 alin.(1), tichetele sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, se distribuie prin primăria, respectiv serviciul public de asistență socială în a cărui rază teritorială au fost identificați.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Atenție! Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Acceptă Citește mai mult

Politica de cookies și confidențialitate

Suntem și pe Facebook

Urmăriți pagina pentru noi știri


This will close in 15 seconds